MS SQL Join İşlemleri

Join işlemleri 2 yada daha fazla tablo arasındaki ilişki dogrultusunda 2 yada daha fazla tabloyu birleştiren sorgu çeşitleridir. 5 çeşit birleştirme işlemi vardır. Inner Join / Join     İki Tablo arasındaki sadece eşlesen verileri getirir. SELECT P.ProductID, P.ProductName, P.UnitPrice, C.CategoryName FROM Continue reading

Normalizasyon Nedir? Nasıl Yapılır?

Normalizasyon Nedir? Normalizasyon, veritabanları üzerinde oluşturduğumuz tabloların daha sağlıklı çalışması için oluşturulan çeşitli kurallardır. Normalizasyon 6 kademeden oluşmaktadır, fakat bu kademelerden 3′ü yapılmışsa tablomuz normalizasyon kurallarına uygun denilir. Bu kademeler sırasıyla 1NF, 2NF, 3NF, BCNF (Boyce-Codd Normal Form), 5NF, 6NF’dir. Continue reading