MS SQL Server UDF (User Defination Function) Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

Bu Video da MS SQL Server üzerinde UDF tanımlasına baktık. Video Icerisindeki konular MS SQL Fonksiyonlar Nedir? MS SQL Fonksiyonları Neden Kullanırız? MS SQL Fonksiyonların Avantajları Nelerdir? Scalar Function (Tek Değer Dönduren) Nedir? Nasıl Tanımlanır? Table Function (Tablo Dönduren) Nedir? Nasıl Continue reading

MS SQL Join İşlemleri

Join işlemleri 2 yada daha fazla tablo arasındaki ilişki dogrultusunda 2 yada daha fazla tabloyu birleştiren sorgu çeşitleridir. 5 çeşit birleştirme işlemi vardır. Inner Join / Join     İki Tablo arasındaki sadece eşlesen verileri getirir. SELECT P.ProductID, P.ProductName, P.UnitPrice, C.CategoryName FROM Continue reading

Normalizasyon Nedir? Nasıl Yapılır?

Normalizasyon Nedir? Normalizasyon, veritabanları üzerinde oluşturduğumuz tabloların daha sağlıklı çalışması için oluşturulan çeşitli kurallardır. Normalizasyon 6 kademeden oluşmaktadır, fakat bu kademelerden 3′ü yapılmışsa tablomuz normalizasyon kurallarına uygun denilir. Bu kademeler sırasıyla 1NF, 2NF, 3NF, BCNF (Boyce-Codd Normal Form), 5NF, 6NF’dir. Continue reading