MS SQL Join İşlemleri

Join işlemleri 2 yada daha fazla tablo arasındaki ilişki dogrultusunda 2 yada daha fazla tabloyu birleştiren sorgu çeşitleridir. 5 çeşit birleştirme işlemi vardır. Inner Join / Join     İki Tablo arasındaki sadece eşlesen verileri getirir. SELECT P.ProductID, P.ProductName, P.UnitPrice, C.CategoryName FROM Continue reading